Novosti Natrag na popis novosti

Izložba za finale kampanje POGODI PRAVI KOŠ

U petak 20. prosinca s početkom u 10 sati održana je press konferencija povodom otvorenja Završne izložbe u sklopu kampanje POGODI PRAVI KOŠ.

Na press konferenciji kojoj su nazočili Robertino Dujela (pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša), Hrvoje Šarić (zamjenik pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša) govorili su Šime Erlić (pročelnik Upravnog odjela za EU fondove) i Dragan Maračić (direktor Čistoće d.o.o.) te istaknuli kako se ovim projektom nastojalo potaknuti građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom kroz kombinaciju izobraznih i promotivnih aktivnosti. Dugoročan cilj je izgradnja svijesti kod građana na području održivog gospodarenja otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada te ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

Promidžbena kampanja POGODI PRAVI KOŠ započela je u lipnju 2019. godine a organizirana je i financirana iz projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra“.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Izložba će biti otvorena do 27. prosinca 2019. godine.   

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji