POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJEM ZAŠTITOM OKOLIŠA

Politika Društva Čistoća d.o.o., sustava upravljanja zaštitom okoliša, 14001:2004 je očuvanje i zaštita okoliša. Sve aktivnosti vođene su s namjerom baziranom na osiguranju zaštite okoliša, sprečavanja onečišćenja i negativnih utjecaja na okoliš u skladu sa aspektima zaštite okoliša.

Čistoća d.o.o. politiku će ostvarivati na slijedeći način:

  • Poštivanjem svih zakonskih propisa, aspekata okoliša i drugih normi vezanih za poslovanje tvrtke, te ih uskladiti sa normom ISO 14001:2004
  • Redovitim osposobljavanjem svojih zaposlenika vezanih za sustav upravljanja zaštitom okoliša i podizanjem ekološke svijesti
  • Investiranjem u održavanje i nabavku novih sredstava i opreme za osiguranje sustava upravljanja zaštitom okoliša
  • Ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga na razini ekološke prihvatljivosti

Čistoća d.o.o. će utvrđivati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i takva saznanja koristiti za trajno poboljšanje sustava upravljanja zaštitom okoliša.

Ostvarenje postavljene politike mjerit će se:

  • Provjerom zadovoljstva korisnika usluga
  • Analizom akcidentnih situacija i provođenjem preventivnih i korektivnih mjera
  • Investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno ekološkim zahtjevima struke, edukacijom osoblja društva korisnika usluga

Poslovodstvo će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju te politike.

Osim toga poslovodstvo će sve aktivnosti provoditi na transparentan i ekološki prihvatljiv način te će biti dostupni korisnicima usluga.

Politika sustava upravljanja zaštitom okoliša stupa na snagu sa 29. veljače 2008.

Predstavnik Uprave za sustav upravljanja zaštitom okoliša - Ivan Mesić dipl. ing.

Direktor Društva - Dragan Maračić, dipl.ing.