Arhiva jednostavne nabave

DOBAVA I UGRADNJA HIDRAULIČNE RAMPE NA VOZILO MARKE VOLKSWAGEN CRAFTER REG. OZNAKA ZD 853-FP (1 KOM) (91-UR-24)
  • Objavljeno 8. veljače 2024. 14:46 h
  • Zadnja izmjena 4. ožujka 2024.
  • Rok za dostavu 15. veljače 2024. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji