Vezani dokumenti

Zakon o gospodarenju otpadom.pdf DRUSTVENI UGOVOR 08. 07. 2021..pdf Kolektivni ugovor o radu, listopad 2023..pdf Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.pdf Pravilnik o opcim uvjetima isporuke Eticki kodeks (uskladenje s GDPR Uredbom).pdf Eticki kodeks ponasanja ODLUKA O provedbi mjera zastite na radu - zabrane koristenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada.pdf ODLUKA o podnosenju namjere koristenja godisnjeg odmora i obavijesti o privremenoj nesposobnosti za rad.pdf Odluka o odredivanju mjesta na kojem je dozvoljeno pusenje.pdf Obrazac za podnosenje prituzbe Propisi i medunarodni ugovori.pdf Pravilnik o sponzorstvima i donacijama[1].pdf Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine.pdf Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018.-2023. godine.pdf Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Grada Nina.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Vrsi.pdf Opcina Vrsi - suglasnost na cjenik.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Sukosan.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Sukosan.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Starigrad.pdf Opcina Starigrad - suglasnost na cjenik.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Starigrad.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Razanac.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Razanac.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Privlaka.pdf Opcina Privlaka-suglasnost na cjenik.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Posedarje.pdf Suglasnost Opcine Posedarje na cjenik javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog i biorazgradivog otpada.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Policnik.pdf Opcina Policnik - suglasnost na cjenik.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Pollicnik.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Novigrad.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Novigrad.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Kukljica.pdf Izmjene i dopune Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Kukljica.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Jasenice.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Galovac.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcina Sveti Filip i Jakov.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcina Preko Odluka.pdf Suglasnost Opcine Zemunik Donji na cjenik javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog i biorazgradivog otpada.pdf Opcina Skabrnja - suglasnost na cjenik.pdf Opcina Galovac - suglasnost na cjenik.pdf Suglasnost Grada Nina na cjenik javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog i biorazgradivog otpada.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja otpada na podrucju Opcine Kali.pdf CJENIK JAVNE USLUGE-OPCINA KALI-EUR.pdf CJENIK JAVNE USLUGE OPCINA NOVIGRAD-EUR.pdf CJENIK JAVNE USLUGE OPCINA SV.FILIP I JAKOV EURI.pdf

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji