OSTALE USLUGE

Priopćenje korisnicima usluga:

Plaćanje svojih obaveza po osnovi primljenih uplatnica bez plaćanja provizije možete obaviti:


  • 1. Na blagajni našeg Društva na adresi Stjepana Radića 33,  svakog radnog dana od 8.00 do 13.30 h
  • 2. Na blagajni poslovnice Poluotok na adresi Federica Grisogona 17, svakog radnog dana od 7.30 do 14.00 h  
  • 3. Bez plaćanja provizije, ako ugovorite plaćanje odvoza smeća putem trajnog naloga kod sljedećih banaka: OTP banka i Erste Steiermärkische bank.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji