BIORAZGRADIVI OTPAD

Početkom 2014. godine započelo se s provedbom projekta odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada od ostalog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava na području MO Novi Bokanjac i MO Crno, a kasnije i MO Bokanjac, MO Dračevac i MO Ploča.

Takav način prikupljanja u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Svi korisnici na navedenim područjima, uz postojeće zelene posude, dobili su smeđe posude za odlaganje biorazgradivog otpada volumena 80 lit.
Korisnicima koji žele proizvoditi humus kompostiranjem osigurali smo kompostere koje su dobili umjesto posuda.

Posude se prazne prema sljedećem rasporedu:

 • NOVI BOKANJAC I BOKANJAC: petkom
 • CRNO: utorkom
 • DRAČEVAC I PLOČA: srijedom
 • PLOVANIJA (STAMBENE ZGRADE): četvrtkom
 • DIKLO: četvrtkom
 • STANOVI: subotom

 Što je biorazgradivi otpad?

 • biorazgradivi otpad čine ostaci od pripreme hrane te vrtni i zeleni otpad
 • biorazgradivi otpad je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta što je i najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada
 • kompostiranjem biootpada količina kućnog otpada može se smanjiti za 1/3!

U smeđu posudu se odlaže:

 • - ostaci voća i povrća
 • - pokošena trava, korov
 • - ljuske od jaja
 • - talog kave i čaja
 • - ostaci biljaka i cvijeća
 • - usitnjeno suho granje, lišće
 • - slama, sijeno, piljevina
 • - ostaci orezivanja voćaka

U posudu je zabranjeno odlagati:

 • - otpad životinjskog porijekla (meso, kosti)
 • - plastika, metal, staklo
 • - lijekovi
 • - papirnate pelene
 • - novinski papir i časopisi
 • - osjemenjeni korov
 • - lakirano ili bojano drvo
 • - pepeo od ugljena

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka, te smanjuje količina otpada, što direktno doprinosi očuvanju prirode i čistoći okoliša u kojem živimo.

Vezani dokumenti

kompostiranje.pdf

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji