Vezani dokumenti

Bilanca na dan 31.12.2015. Racun dobiti i gubitka 01.01.2015.-31.12.2015. Izvjestaj u novcanom tijeku 01.01.2015.-31.12.2015. Biljeske uz financijske izvjestaje drustva za 2015. godinu Bilanca na dan 31. 12. 2016. Racun dobiti i gubitka 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. Izvjestaj o novcanom tijeku 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. Biljeske uz financijske izvjestaje drustva za 2016. godinu Bilanca na dan 31.12.2017..pdf Racun dobiti i gubitka 01.01.2017.-31.12.2017..pdf Izvjestaj u novcanom tijeku 01.01.2017.-31.12.2017..pdf Biljeske uz financijske izvjestaje drustva za 2017. godinu.pdf Odluka o odobrenju izdavanja temeljnih financijskih izvjestaja za 2017. godinu.pdf Bilanca na dan 31.12.2018..pdf Racun dobiti i gubitka 01.01.2018.-31.12.2018..pdf Izvjestaj u novcanom tijeku 01.01.2018.-31.12.2018..pdf Financijsko izvjesce te biljeske uz financijske izvjestaje drustva za 2018. godinu.pdf Odluka o odobrenju izdavanja temeljnih financijskih izvjestaja za 2018. godinu.pdf Biljeske uz financijske izvjestaje drustva za 2019. godinu.pdf Financijski plan poslovanja za 2018. godinu.pdf Financijski plan poslovanja za 2019. godinu.pdf Financijski plan poslovanja za 2020. godinu.pdf Financijski plan poslovanja za 2021. godinu pdf Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.pdf Izvjesce o radu 2019 g..pdf Financijsko izvjesce i biljeske o poslovanju Drustva za 2019.g. I dio.pdf Izvjesce o radu financijsko izvjesce i biljeske 2019 g_ (2).pdf Izvjesce neovisnog revizora.pdf Izvjesce neovisnog revizora za 2020. godinu..pdf Financijsko izvjesce 2020 - odluke- nadzorni.pdf 4. Financijski izvjestaj za godinu zakljucno s 31.12.2021. zajedno s Izvjestajem neovisnog revizora-Cistoca d.o.o..pdf

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji