RECIKLABILNI OTPAD

Suradnjom  Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. Sufinancirani su u iznosu od 85% iz EU fondova.

Spremnici od 1100 i 240 litara, s narančastim poklopcem označeni su vodootpornim naljepnicama s uputama o vrstama otpada koji se odlažu u njega.

Namijenjeni su za odlaganje:

  • otpadne plastike
  • otpadnog metala
  • otpadnog papira
  • otpadnog  stakla
  • drugih vrsta namijenjenih recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Reciklabilni otpad odvozit će se JEDNOM U DVA TJEDNA.

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA

DAN U TJEDNU

RASPORED ODVOZA

DAN U TJEDNU

RASPORED ODVOZA

PONEDJELJAK 16. 5. 2022.

MO PUNTAMIKA

PONEDJELJAK 23. 5. 2022.

MO BRODARICA

UTORAK 17. 5. 2022.

MO DIKLO I MO MASLINA

UTORAK 24. 5. 2022.

MO BOKANJAC I MO NOVI BOKANJAC

SRIJEDA 18. 5. 2022.

MO ARBANASI I MO RIČINE

SRIJEDA 25. 5. 2022.

MO DRAČEVAC, MO PLOČA I MO SINJORETOVO

ČETVRTAK 19. 5. 2022.

MO JAZINE I, MO JAZINE II, MO VIŠNJIK, MO VOŠTARNICA I MO BILI BRIG

ČETVRTAK 26. 5. 2022.

MO VIDIKOVAC I MO PLOVANIJA

PETAK 20. 5. 2022.

MO SMILJEVAC I MO CRVENE KUĆE

PETAK 27. 5. 2022.

MO STANOVI I MO CRNO

SUBOTA 21. 5. 2022.

MO KOŽINO

SUBOTA 28. 5. 2022.

MO PETRČANE

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji