Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33
OIB: 84923155727

Banka Sjedište IBAN
OTP banka d.d. Zadar, Domovinskog rata 3 HR3624070001100017235
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2 HR6023600001101836064
Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a HR3424020061100451127
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 HR0923900011100899948

Temeljni kapital: 9.239.600,00 kuna

Član uprave: John Ivan Krstičević, dr. vet. med.


PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • trgovina na veliko ostacima i otpadom
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • postupanje s opasnim otpadom
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz opasnog i neopasnog otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, i drugi način zbrinjavanja otpada),odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • skladištenje opasnog i neopasnog otpada
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina, uključujući i posipanje soli

SKUPŠTINA je najviši organ Društva, a čine je predstavnici gradova i općina koje imaju svoje udjele u Društvu. Skupština odlučuje o svim bitnim pitanjima ustroja, organizacijskog i gospodarskog života Društva.

NADZORNI ODBOR nadzire vođenje poslova društva i zastupa Društvo prema Upravi.
NO čini pet članova:

 • Olivio Meštrović - predsjednik
 • Višnja Knežević - član
 • Neven Birkić - član
 • Mile Ročak - član
 • Marin Kevrić - član

UPRAVU DRUŠTVA čini direktor kojeg imenuje Skupština Društva.

DIREKTOR DRUŠTVA:

 • John Ivan Krstičević, dr. vet. med.

 

Broj zaposlenih u Društvu: 381

Čistoća d.o.o. u sklopu svog voznog parka ima 157 vozila različite namjene:

 • Autosmećarke - 49
 • Autopodizači - 14
 • Kiperi - 7
 • Sandučar sa kranom - 3
 • Abrolkiper - 3
 • Usisavači javno prometnih površina - 11
 • Peračice ulica - 3
 • Čistilice - 6
 • Vozilo za pranje kontejnera - 2
 • Spec.vozila za zbrinjavanje otpada - 3
 • Dostavna vozila - 15
 • Osobna vozila - 3
 • Mopedi - 6
 • Električni tricikli - 10
 • Radna vozila (traktori, freze, prikolice) - 22

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji