Danas, više nego ikada prije, svjesni smo da je otpad, njegova raspostranjenost, količina i štetan utjecaj na zdravlje ljudi, okoliš i kvalitetu življenja, jedan od nejvećih ekoloških problema u svijetu.

Nedovoljno poznavanje problematike gospodarenja otpadom i slaba informiranost samo su neki od mnogih uzroka sve većeg zagađenja našeg okoliša.

Svjesni smo da samo promjena načina razmišljanja i čovjekova odnosa prema okolišu te promjena načina postupanja s otpadom može rezultirati sprječavanjem daljnje degradacije i narušavanja prirodnog okoliša.

To je moguće postići sustavnom edukacijom građana i kvalitetnom komunikacijom s javnošću što podrazumijeva izbor najboljih načina, poruka, sredstava, promidžbenih materijala, kao jamstvo za učinkovito provođenje akcija i ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Provodeći cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, težimo ostvarivanju kvalitete života pojedinca i društva.

Svjesni smo da svaki građanin ima pravo na život u zdravom okolišu, pravo na informaciju te na sudjelovanje u procesima odlučivanja glede upravljanja i gospodarenja otpadom i okolišem.

Upravo zbog toga vrlo nam je bitan odnos naših djelatnika i građana Zadra, tako da ćemo i ubuduće nastojati da on bude još brži i kvalitetniji, na obostrano zadovoljstvo.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji