Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Zadar, Grad Nin, Općinu Privlaka, Općinu Vrsi, Općinu Ražanac, Općinu Posedarje, Općinu Jasenice, Općinu Starigrad, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik, Općinu Škabrnja, Općinu Galovac, Općinu Sukošan, Općinu Preko, Općinu Kukljica, Općinu Pašman, Općinu Sv. Filip i Jakov prikazani su u sljedećim tablicama:

 

GRAD ZADAR:

01.-06.01.2024.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

08.-13.01.2024.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

15.-20.01.2024.

MO CRNO

Kod crkve

22.-27.01.2024.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

29.01.-03.02.2024.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

05.-10.02.2024.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

12.-17.02.2024.

MO DRAČEVAC

Nikole Tavelića, (kod igrališta)

19.-24.02.2024.

MO SMILJEVAC

Petra Skoke

26.02.-02.03.2024.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

04.-09.03.2024.

MO ARBANASI

Put Bajla, kod kampa

11.-16.03.2024.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

18.-23.03.2024.

MO JAZINE II

Križanje Kaljske i Molatske

25.-30.03.2024.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

01.-06.04.2024.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

08.-13.04.2024.

MO PUNTAMIKA

Julija Klovića,

križanje s ul. G.Novaka

15.-20.04.2024.

MO DIKLO

Rampada, kod bunara

22.-27.04.2024.

MO PETRČANE

Kod novog groblja

29.04-04.05.2024.

MO BRODARICA

Ivana Gundulića

06.-11.05.2024.

MO VIDIKOVAC

Jurja Križanića

13.-18.05.2024.

MO BOKANJAC

Trg sv. Šimuna i Tadije

20.-25.05.2024.

MO NOVI BOKANJAC

Alberta Halera, kod igrališta

27.05.-01.06.2024.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

03.-08.06.2024.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

10.-15.06.2024.

MO BILI BRIG

Moliških Hrvata

17.-22.06.2024.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

24.-29.06.2024.

MO CRNO

Kod crkve

01.-06.07.2024.

MO CRVENE KUĆE

Ive Mašine (vrh ul.)

08.-13.07.2024.

MO GAŽENICA

Gaženička cesta, kod Elke

15.-20.07.2024.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

22.-27.07.2024.

MO SMILJEVAC

Ivana Lucića, kod škole

29.07.-03.08.2024.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

05.-10.08.2024.

MO ARBANASI

Trg Gospe Loretske

12.-17.08.2024.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

19.-24.08.2024.

MO JAZINE II

Ante Starčevića, iza vatrogasnog doma

26.-31.08.2024.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

02.-07.09.2024.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

09.-14.09.2024.

 MO PUNTAMIKA

Fausta Vrančića

 

16.-21.09.2024.

MO DIKLO

Poljana Dragutina Domjanića, kod zgrada

23.-28.09.2024.

MO KOŽINO

Zapadni put, ispod bivšeg restorana Toni

30.09.-05.10.2024.

MO PETRČANE

Parkiralište kod hotela Pinija

07.-12.10.2024.

MO BRODARICA

Asje Petričić, kod škole

14.-19.10.2024.

MO VIDIKOVAC

Put kotarskih serdara

21.-26.10.2024.

MO BOKANJAC

Davorina Trstenjaka

28.10.-02.11.2024.

MO NOVI BOKANJAC

Franje Franceva, kod crkve

04.-09.11.2024.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

11.-16.11.2024.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

18.-23.11.2024.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

25.-30.11.2024.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

02.-07.12.2024.

MO CRNO

Kod crkve

09.-14.12.2024.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

16.-21.12.2024.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

23.-28.12.2024.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

  

Napomena: Za otoke koji se nalaze na administrativnom području grada Zadra i to: Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Olib i Silba, postavljanje mobilnog reciklažnog dvorište bit će organizirano dva puta godišnje. Mještani će o lokacijama i točnim datumima biti obavješteni putem web stranice Čistoće d.o.o. Zadar i putem oglasnih ploča po mjesnim odborima.

 

 

OPĆINA PRIVLAKA:

Privlaka:

25.-30.12.2023.

17.-22.06.2024.

 

OPĆINA VRSI:

Vrsi:

01.-06.01.2024.

24.-29.06.2024.

 

OPĆINA RAŽANAC:

Ljubač:

08.-13.01.2024.

01.-06.07.2024.

Ražanac:

15.-20.01.2024.

08.-13.07.2024.

Rtina:

22.-27.01.2024.

15.-20.07.2024.

 

OPĆINA POSEDARJE:

Posedarje:

29.01.-03.02.2024.

22.-27.07.2024.

Podgradina:

05.-10.02.2024.

29.07.-03.08.2024.

 

OPĆINA JASENICE:

Maslenica:

12.-17.02.2024.

05.-10.08.2024.

Rovanjska:

19.-24.02.2024.

12.-17.08.2024.

 

OPĆINA STARIGRAD:

Seline:

26.02-02.03.2024.

19.-24.08.2024.

Starigrad:

04.-09.03.2024.

26.-31.08.2024.

 

OPĆINA POLIČNIK:

Poličnik:

11.-16.03.2024.

02.-07.09.2024.

Suhovare:

18.-23.03.2024.

09.-14.09.2024.

Briševo:

25.-30.03.2024.

16.-21.09.2024.

 

OPĆINA ZEMUNIK:

Zemunik  Donji: 

01.-06.04.2024.

23.-28.09.2024.

 

OPĆINA ŠKABRNJA:

Škabrnja:

08.-13.04.2024.

30.09.-05.10.2024.

 

OPĆINA GALOVAC:

Galovac:

15.-20.04.2024.

07.-12.10.2024.

 

OPĆINA SUKOŠAN:

Debeljak: 

22.-27.04.2024.

14.-19.10.2024.

Sukošan:

29.04-04.05.2024.

21.-26.10.2024.

 

OPĆINA PREKO:

Preko: 

06.-11.05.2024.

28.10.-02.11.2024.

 

OPĆINA KUKLJICA:

Kukljica:

13.-18.05.2024.

04.-09.11.2024.

 

 OPĆINA PAŠMAN:

Pašman:

20.-25.05.2024.

11.-16.11.2024.

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

27.05.-01.06.2024.

18.-23.11.2024.

Nin: 

03.-08.06.2024.

25.-30.11.2024.

Poljica Brig:

10.-15.06.2024.

02.-07.12.2024.

 

Napomena: nedjeljom i državnim praznikom mobilna reciklažna dvorišta su zatvorena.

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji