Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odlagati sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike,
 • metala i stakla,
 • ostala plastika,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje,
 • tinta,
 • drvo koje sadrži opasne tvari,
 • otpadna ulja (jestiva i motorna),
 • metalna ambalaža pod tlakom,
 • ambalaža od opasnih tvari,
 • električni i elektronički otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje,
 • pesticidi,
 • kiseline i lužine,
 • fotografske kemikalije,
 • deterdženti.

 

U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Lokacije i termini postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Zadar, Grad Nin, Općinu Privlaka, Općinu Vrsi, Općinu Ražanac, Općinu Posedarje, Općinu Jasenice, Općinu Starigrad, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Zemunik, Općinu Škabrnja, Općinu Galovac, Općinu Sukošan, Općinu Preko, Općinu Kukljica, Općinu Pašman, Općinu Sv. Filip i Jakov prikazani su u sljedećim tablicama:

 

GRAD ZADAR:

02.-07.01.2023.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

09.-14.01.2023.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

16.-21.01.2023.

MO CRNO

Kod crkve

23.-28.01.2023.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

30.01.-04.02.2023.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

06.-11.02.2023.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

13.-18.02.2023.

MO DRAČEVAC

Nikole Tavelića, (kod igrališta)

20.-25.02.2023.

MO SMILJEVAC

Petra Skoke

27.02.-04.03.2023.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

06.-11.03.2023.

MO ARBANASI

Put Bajla, kod kampa

13.-18.03.2023.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

20.-25.03.2023.

MO JAZINE II

Križanje Kaljske i Molatske

27.03-01.04.2023.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

03.-08.04.2023.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

10.-15.04.2023.

MO PUNTAMIKA

Julija Klovića,

križanje s ul. G.Novaka

17.-22.04.2023.

MO DIKLO

Rampada, kod bunara

24.-29.04.2023.

MO PETRČANE

Kod novog groblja

01.-06.05.2023.

MO BRODARICA

Ivana Gundulića

08.-13.05.2023.

MO VIDIKOVAC

Jurja Križanića

15.-20.05.2023.

MO BOKANJAC

Trg sv. Šimuna i Tadije

22.-27.05.2023.

MO NOVI BOKANJAC

Alberta Halera, kod igrališta

29.05.-03.06.2023.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

05.-10.06.2023.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

12.-17.06.2023.

MO BILI BRIG

Moliških Hrvata

19.-24.06.2023.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

26.06-01.07.2023.

MO CRNO

Kod crkve

03.-08.07.2023.

MO CRVENE KUĆE

Ive Mašine (vrh ul.)

10.-15.07.2023.

MO GAŽENICA

Gaženička cesta, kod Elke

17.-22.07.2023.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

24.-29.07.2023.

MO SMILJEVAC

Ivana Lucića, kod škole

31.07.-05.08.2023.

MO RIČINA

Biogradska, nakon želj. nadvožnjaka

07.-12.08.2023.

MO ARBANASI

Trg Gospe Loretske

14.-19.08.2023.

MO JAZINE I i POLUOTOK

Parkiralište iza dvorane Jazine

21.-26.08.2023.

MO JAZINE II

Ante Starčevića, iza vatrogasnog doma

28.08-02.09.2023.

MO VOŠTARNICA

Andrije Hebranga, parkiralište ispred policijske postaje

04.-09.09.2023.

MO VIŠNJIK

Splitska, parkiralište sjeveroistočno od dvorane

11.-16.09.2023.

 MO PUNTAMIKA

Fausta Vrančića

 

18.-23.09.2023.

MO DIKLO

Poljana Dragutina Domjanića, kod zgrada

25.-29.09.2023.

MO KOŽINO

Zapadni put, ispod bivšeg restorana Toni

02.-07.10.2023.

MO PETRČANE

Parkiralište kod hotela Pinija

09.-14.10.2023.

MO BRODARICA

Asje Petričić, kod škole

16.-21.10.2023.

MO VIDIKOVAC

Put kotarskih serdara

23.-28.10.2023.

MO BOKANJAC

Davorina Trstenjaka

30.10.-04.11.2023.

MO NOVI BOKANJAC

Franje Franceva, kod crkve

03.-11.11.2023.

MO MASLINA

Bribirski prilaz, kod OŠ Bartola Kašića

13.-18.11.2023.

MO PLOVANIJA

Put Plovanije, kod trafostanice

20.-25.11.2023.

MO BILI BRIG

Hrvatskog sabora, kod trafike

27.11.-02.12.2023.

MO STANOVI

Put Murvice, (vrh ul.)

04.-09.12.2023.

MO CRNO

Kod crkve

11.-16.12.2023.

MO CRVENE KUĆE

Josipa Hatzea, kod MO

18.-23.12.2023.

MO GAŽENICA

Ive Dulčića, kod Sirovine

25.-30.12.2023.

MO PLOČE

Benkovačka cesta, kod vulkanizera

 

 

 

 

 

 

  

Napomena: Za otoke koji se nalaze na administrativnom području grada Zadra i to: Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Olib i Silba, postavljanje mobilnog reciklažnog dvorište bit će organizirano dva puta godišnje. Mještani će o lokacijama i točnim datumima biti obavješteni putem web stranice Čistoće d.o.o. Zadar i putem oglasnih ploča po mjesnim odborima.

 

 

OPĆINA PRIVLAKA:

Privlaka:

09.-14.01.2023.

03.-08.07.2023.

 

OPĆINA VRSI:

Vrsi:

16.-21.01.2023.

10.-15.07.2023.

 

OPĆINA RAŽANAC:

Ljubač:

23.-28.01.2023.

17.-22.07.2023.

Ražanac:

30.01-04.02.2023.

24.-29.07.2023.

Rtina:

06.-11.02.2023.

31.07.-05.08.2023.

 

OPĆINA POSEDARJE:

Posedarje:

13.-18.02.2023.

07.-12.08.2023.

Podgradina:

20.-25.02.2023.

14.-19.08.2023.

 

OPĆINA JASENICE:

Maslenica:

27.02.-04.03.2023.

21.-26.08.2023.

Rovanjska:

06.-11.03.2023.

28.08-02.09.2023.

 

 OPĆINA STARIGRAD:

Seline:

13.-18.03.2023.

04.-09.09.2023.

Starigrad:

20.-25.03.2023.

11.-16.09.2023.

 

OPĆINA POLIČNIK:

Poličnik:

27.03.-01.04.2023.

18.-23.09.2023.

Suhovare:

03.-08.04.2023.

25.-30.09.2023.

Briševo:

10.-15.04.2023.

02.-07.10.2023.

 

OPĆINA ZEMUNIK:

Zemunik  Donji: 

17.-22.04.2023.

09.-14.10.2023.

OPĆINA ŠKABRNJA:

Škabrnja:

24.-29.04.2023.

16.-21.10.2023.

 

OPĆINA GALOVAC:

Galovac:

01.-06.05.2023.

23.-28.10.2023.

 

OPĆINA SUKOŠAN:

Debeljak: 

08.-13.05.2023.

30.10.-04.11.2023.

Sukošan:

15.-20.05.2023.

06.-11.11.2023.

OPĆINA PREKO:

Preko: 

22.-27.05.2023.

13.-18.11.2023.

OPĆINA KUKLJICA:

Kukljica:

29.05.-03.06.2023.

20.-25.11.2023.

 

 OPĆINA PAŠMAN:

Pašman:

05.-10.06.2023.

27.11-02.12.2023.

 

ADMINISTRATIVNO PODRUČJE GRADA NINA:

Zaton: 

12.-17.06.2023.

04.-09.12.2023

Nin: 

19.-24.06.2023.

11.-16.12.2023.

Poljica Brig:

26.06.-01.07.2023.

18.-23.12.2023

 

Napomena: nedjeljom i državnim praznikom mobilna reciklažna dvorišta su zatvorena.

Vezana fotogalerijaMonografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji