Politika upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energijom i zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu Čistoće d.o.o. temelji se na zadovoljstvu korisnika naših usluga, očuvanju i zaštiti okoliša, i energetskoj učinkovitosti te prevenciju ozljeda i oboljenja. Opseg integriranog sustava se odnosi na sakupljanje otpada, čišćenje javno prometnih površina te zbrinjavanje otpada, pogotovo na lokacijama djelovanja Čistoće d.o.o..

Sve aktivnosti vođene su s namjerom baziranom na osiguranju visoke razine kvalitete djelovanja, te osiguranju zaštite okoliša, i energetske učinkovitosti, sprječavanju onečišćenja i negativnih utjecaja na okoliš, u skladu sa aspektima zaštite okoliša. Isto tako sve aktivnosti su vođene sa namjerom preventivnog djelovanja u svrhu onemogućavanja pojave incidentnih situacija te kontinuirano poboljšanje sustava zaštite okoliša, energije i  zaštite zdravlja i sigurnosti.

Čistoća d.o.o. će politiku ostvarivati na sljedeći način:

 • poštivanjem svih zakonskih propisa, aspekata okoliša, te identificiranih opasnosti i rizika i drugih normi vezanih za poslovanje tvrtke, te ih nastojati provesti na ekološki,energetski i sigurnosno prihvatljiv način
 • redovitom osposobljavanjem svojih zaposlenika u poznavanju zakonskih propisa, sredstava za rad i svim tehnološkim inovacijama vezanim za struku, te vezanih za sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energijom i sigurnošću i zaštitom na radu, u svrhu podizanja ekološke svijesti, kvalitete i sigurnošću na radu
 • investiranjem u održavanje i nabavku energetski učinkovitih novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje usluga odvoza i zbrinjavanje otpada, te osiguranja sustava zaštite okoliša, energije izaštite zdravlja i sigurnosti na radu
 • ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga, te ostalih zainteresiranih strana na razini ekološke, energetske i sigurnosne prihvatljivosti

 

Čistoća d.o.o. će utvrđivati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i takva saznanja koristiti za trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energijom i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Ostvarenje provođenje svoje politike Čistoća d.o.o. će mjeriti:

 • Provjerom zadovoljstva korisnika usluga
 • Analizom uspješnosti obavljenih poslova
 • Analizom incidentnih situacija i provođenjem preventivnih i korektivnih mjera
 • Investiranjem u osposobljavanje osoblja,i nabavkom nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima struke, te ekološkim i energetskim standardima i standardima u svrhu zaštite na radu i sigurnosti kako zaposlenih tako i svih dionika
 • Ostvarenim financijskim rezultatima
 • Projektiranjem i renoviranjem koje uzima u obzir energetsku učinkovitost
 • Praćenjem i analizom postavljenih energetskih pokazatelja
 • Poslovodstvo će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtijeva punu podršku u provođenju te politike i postavljanju ciljeva integriranog sustava.

Osim toga, poslovodstvo će educirati svoje zaposlenike da sve aktivnosti obavljaju na ekološki i energetski prihvatljiv način.


Predstavnik Uprave za integrirani sustav Katarina Bilaver, mag. ing.

Direktor Društva John Ivan Krstičević, dr. vet.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji