Vezani dokumenti

Odluka Skupstine drustva o rasporedu dobitaka za 2015. g Odluka skupstine drustva o rasporedu dobitaka za 2016. godinu Odluka Skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih finacijskih izvjestaja za 2015. godinu Odluka skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih financijskih izvjestaja za 2016. godinu Odluka skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih financijskih izvjestaja za 2017. godinu.pdf Odluka skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih financijskih izvjestaja za 2018. godinu.pdf Odluka skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih financijskih izvjestaja za 2019. godinu..pdf Izvjesce NO o radu i obavljenom nadzoru poslovanja 2019.g..pdf Odluka skupstine drustva o utvrdivanju godisnjih financijskih izvjestaja za 2020. godinu..pdf Odluke skupstine drustva.pdf Zapisnik i odluke Skupstine drustva 2020. god..pdf Zapisnik Skupstine drustva 2020. god..pdf Zapisnik Skupstine drustva rujan I 2020. god.pdf Zapisnik Skupstine drustva rujan II 2020. god.pdf Zapisnik Skupstine drustva I 2021..pdf Zapisnik Skupstine drustva II 2021..pdf Zapisnik Skupstine drustva III 2021..pdf Zapisnik Skupstine drustva IV 2021..pdf Zapisnik sa Skupstine, 10.kolovoza 2022.g..pdf Zapisnik sa Skupstine 30.6.202.g., Odluke.pdf Zapisnik sa Skupstine 30. rujna 2022.g..pdf Zapisnik sa Skupstine 20. lipnja 2023.g., Odluke.pdf Punomoc.pdf Odluka revizor.pdf Odluka Izvjesce o radu.pdf Odluka Izvjesce NO.pdf 7.2.2022. izmjena clana NO i Logo.pdf Zapisnik NO 27. veljace 2023.g..pdf 7.2.2022. izmjena clana NO i Logo.pdf

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji