Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo svakog čovjeka na život u zdravom i čistom okolišu. Međutim, trebamo si postaviti pitanje koliko mi danas ostvarujemo to pravo, i ako ne, tko je krivac tomu?

Osvrnemo li se oko sebe, promotrimo li dobro okoliš u kojem živimo, uočit ćemo jedan od najvećih ekoloških problema u svijetu – otpad. Veoma je rasprostranjen, svakoga dana nastaju sve veće količine, a njegov štetan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš tjera nas da što hitnije poduzmemo neke korake u rješavanju problema.

I opet se zapitajmo: što je uzrok tome? Svima je jasno da sami utječemo na uvjete u kojima živimo. Otkuda onda toliko otpada oko nas? Jesmo li nemarni? Ponašamo li se nemarno prema prirodi? Poznajemo li dobro problematiku otpada? Jesmo li svjesni posljedica neodgovornog ponašanja prema prirodi? Što će biti sutra?

Mi u Čistoći d.o.o. ne želimo samo postavljati pitanja niti davati gotove odgovore, već potaknuti građane da uoče probleme koji se javljaju kod gospodarenja otpadom te da se zajedno prihvatimo njihova rješavanja. Svjesni smo da samo promjena načina razmišljanja i čovjekova odnosa prema okolišu te načina postupanja s otpadom može rezultirati ostvarenjem postavljenih ciljeva.

To je moguće postići samo sustavnom edukacijom svih dobnih skupina, počevši od onih najmlađih.

Otuda i naš projekt pod nazivom «Edukacija o cjelovitom gospodarenju otpadom» koji već dugi niz godina provodimo u suradnji sa dječjim vrtićima u Zadru. Polazeći od toga da smo mnoge navike koje imamo stekli kao djeca, za početak smo se detaljnije posvetili djeci predškolske dobi. Cilj nam je kod njih razviti pozitivne navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.).

Svi su sadržaji prilagođeni njihovom uzrastu, a njima im nastojimo omogućiti da aktivnim učenjem, doživljavanjem, izravnim susretom s okolišem usvoje nova znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju, uoče probleme i pronalaze načine njihova rješavanja. Također ih nastojimo potaknuti da ispravno reagiraju na posljedice ljudskog nemara te da prihvate vlastitu odgovornost.

Obrazovanje za okoliš traje cijeli život, stoga nastojimo uključiti i mladež i odrasle na način odgovarajuć njima.

Jedan od glavnih uzroka nepravilnog odnosa ljudi prema otpadu njihova je slaba informiranost, neupućenost u posljedice nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom, neosviještenost vezana za potrebu smanjenja, odvojenog sakupljanja, recikliranja. Trudimo se što detaljnije informirati ljude, i to edukativno-promidžbenim materijalima (letci, brošure...), organizacijom društvenih aktivnosti ili preko medija, potičemo međusobnu kvalitetnu komunikaciju čime im želimo omogućiti sudjelovanje u zaštiti okoliša.

I nama u Čistoći i građanima Zadra i okolice čist i lijep okoliš u kojem živimo treba biti prioritet, a zajedno ćemo to lakše ostvariti.
Malim smo koracima krenuli prema ostvarenju ciljeva, ali se nadamo da će naši rezultati biti veliki, za nas i buduće generacije.

Aktivnosti

 • ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA PO VRTIĆIMA
 • EDUKATIVNI IGROKAZ »SMEĆKO I SMRDULJKO« O PRAVILNOM POSTUPANJU S OTPADOM
 • EDUKATIVNE RADIONICE SA SAKUPLJENIM OTPADNIM MATERIJALOM
 • OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE U SURADNJI S VRTIĆIMA
 • POSJET ČISTOĆI I EKO-IGRALIŠTU (VOŽNJA VLAKIĆEM)
 • OBILJEŽAVANJE DANA ZAŠTITE OKOLIŠA U SURADNJI S VRTIĆIMA
 • OSLIKAVANJE KONTEJNERA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Pojašnjenja

 • POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA
 • PRIKAZ NEPRAVILNOG I PRAVILNOG POSTUPANJA S OTPADOM
 • IZRADA UKRASNIH PREDMETA OD OTPADNOG MATERIJALA
 • EKO IZLOŽBA RADOVA OD OTPADNOG MATERIJALA
 • UPOZNAVANJE DJECE S FIRMOM I NAČINOM RADA
 • UKAZIVANJE NA VAŽNOST SMANJENJA I ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA
 

 

Eukativne igre

sakupljanje otpada
zmija
memory

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji