Arhiva jednostavne nabave

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI NA ADAPTACIJI NISKONAPONSKE I RAČUNALNE MREŽNE INSTALACIJE U PRIZEMLJU UPRAVNE ZGRADE DRUŠTVA
  • Objavljeno 19. svibnja 2016. 11:04 h
  • Zadnja izmjena 19. svibnja 2016.
  • Rok za dostavu 2. lipnja 2016. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji