Arhiva jednostavne nabave

GENERALNI SERVIS PRES KONTEJNERA ZAPREMNINE 10 M³ (5 KOM) I 20 M³ (1 KOM) (26-1-20-JN)
  • Objavljeno 29. listopada 2020. 14:56 h
  • Zadnja izmjena 12. studenog 2020.
  • Rok za dostavu 11. studenog 2020. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji