Arhiva jednostavne nabave

NABAVA AGREGATA ZA STRUJU (2 KOM) (61-UR-21)
  • Objavljeno 4. kolovoza 2021. 09:44 h
  • Zadnja izmjena 30. kolovoza 2021.
  • Rok za dostavu 19. kolovoza 2021. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Izmjene dokumentacije

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji