Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ELEKTRIČNIH TRICIKLI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA (6 KOM) (63-22-JN)
  • Objavljeno 7. ožujka 2022. 14:37 h
  • Zadnja izmjena 28. ožujka 2022.
  • Rok za dostavu 18. ožujka 2022. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji