Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ELEKTRIČNOG TRICIKLA ZA SAKUPLJANJE OTPADA S JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA (5 KOM) (49-21-JN)
  • Objavljeno 28. srpnja 2021. 12:08 h
  • Zadnja izmjena 23. kolovoza 2021.
  • Rok za dostavu 11. kolovoza 2021. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji