Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ELEKTRIČNOG USISAVAČA ZA ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA (1 KOM)
  • Objavljeno 2. listopada 2015. 15:23 h
  • Zadnja izmjena 2. listopada 2015.
  • Rok za dostavu 15. listopada 2015. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji