Arhiva jednostavne nabave

NABAVA I UGRADNJA ELEKTRONIČKE MOSNE CESTOVNE VAGE NOSIVOSTI DO 50000 KG (1 KPL) (64-21-JN)
  • Objavljeno 17. veljače 2021. 13:10 h
  • Zadnja izmjena 3. ožujka 2021.
  • Rok za dostavu 1. ožujka 2021. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji