Arhiva jednostavne nabave

NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (1 KPL)
  • Objavljeno 5. studenog 2015. 14:57 h
  • Zadnja izmjena 5. studenog 2015.
  • Rok za dostavu 16. studenog 2015. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji