Arhiva jednostavne nabave

NABAVA POSUDA ZA BIOOTPAD ZA DOMAĆINSTVA VOLUMENA 10 LITARA (10.000 KOM) (68-23-JN)
  • Objavljeno 14. kolovoza 2023. 12:55 h
  • Zadnja izmjena 8. rujna 2023.
  • Rok za dostavu 30. kolovoza 2023. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji