Arhiva jednostavne nabave

NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE KOSILICA I PUHAČA LIŠĆA (08-UR-20)
  • Objavljeno 15. siječnja 2020. 12:40 h
  • Zadnja izmjena 27. siječnja 2020.
  • Rok za dostavu 22. siječnja 2020. - 10:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji