Arhiva jednostavne nabave

Nabava promotivnih materijala u sklopu projekta "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar" (KK.06.3.1.18.0064) sufinanciranog iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  • Objavljeno 10. ožujka 2021. 14:41 h
  • Zadnja izmjena 29. ožujka 2021.
  • Rok za dostavu 17. ožujka 2021. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji