Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ROTIRAJUĆE GLAVE PRANJA ZA PERAČICU KONTEJNERA „ISUZU“ P60 H, REG. OZNAKE ZD 502-IR. (97-UR-19)
  • Objavljeno 26. srpnja 2019. 13:08 h
  • Zadnja izmjena 26. srpnja 2019.
  • Rok za dostavu 1. kolovoza 2019. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji