Arhiva jednostavne nabave

NABAVA SPECIJALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („AUTOSMEĆAR“) ZAPREMNINE DO 2,5 m3 (1 KOM) (29-19-JN)
  • Objavljeno 9. travnja 2019. 14:36 h
  • Zadnja izmjena 26. travnja 2019.
  • Rok za dostavu 24. travnja 2019. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji