Arhiva jednostavne nabave

NABAVA SREDSTVA ZA SMANJENJE EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA (03-24-JN)
  • Objavljeno 6. veljače 2024. 13:44 h
  • Zadnja izmjena 5. ožujka 2024.
  • Rok za dostavu 19. veljače 2024. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji