Arhiva jednostavne nabave

NABAVA TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE I DESTILIRANE VODE (04-UR-24)
  • Objavljeno 6. veljače 2024. 14:36 h
  • Zadnja izmjena 4. ožujka 2024.
  • Rok za dostavu 12. veljače 2024. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji