Arhiva jednostavne nabave

NABAVA TRICIKALA ZA SAKUPLJANJE OTPADA S JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA NA NOŽNI POGON (13 KOM)
  • Objavljeno 27. kolovoza 2015. 14:36 h
  • Zadnja izmjena 27. kolovoza 2015.
  • Rok za dostavu 7. rujna 2015. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji