Arhiva jednostavne nabave

NABAVA TRICIKLA ZA SAKUPLJANJE OTPADA S JPP-A NA NOŽNI POGON (5 kom) (73-UR-19)
  • Objavljeno 7. veljače 2019. 12:21 h
  • Zadnja izmjena 7. veljače 2019.
  • Rok za dostavu 14. veljače 2019. - 23:59 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji