Arhiva jednostavne nabave

NABAVA VREĆICA ZA BIORAZGRADIVI OTPAD (01-23-JN)
  • Objavljeno 27. listopada 2023. 14:23 h
  • Zadnja izmjena 20. studenog 2023.
  • Rok za dostavu 10. studenog 2023. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji