Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ZAŠTITNE OBUĆE (09-21-JN)
  • Objavljeno 16. travnja 2021. 09:33 h
  • Zadnja izmjena 13. srpnja 2021.
  • Rok za dostavu 30. travnja 2021. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji