Arhiva jednostavne nabave

NABAVA ZATVORENOG METALNOG KONTEJNERA ZAPREMNINE 7 M³ (4 KOM) (84-UR-21)
  • Objavljeno 24. studenog 2021. 14:16 h
  • Zadnja izmjena 6. prosinca 2021.
  • Rok za dostavu 2. prosinca 2021. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji