Arhiva jednostavne nabave

NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEONADZORA NA PARKIRALIŠTU ODLAGALIŠTA OTPADA "DIKLO" (98-UR-22)
  • Objavljeno 13. prosinca 2022. 13:37 h
  • Zadnja izmjena 22. prosinca 2022.
  • Rok za dostavu 20. prosinca 2022. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji