Arhiva jednostavne nabave

OBRAZOVNE USLUGE POSJETA EDUKATORA DJEČJIM VRTIĆIMA
  • Objavljeno 29. travnja 2016. 12:05 h
  • Zadnja izmjena 3. svibnja 2016.
  • Rok za dostavu 10. svibnja 2016. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji