Arhiva jednostavne nabave

ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI I SKLOPOVI ZA RADNI STROJ MARKE „MATHIEU“ (26-UR-24)
  • Objavljeno 15. veljače 2024. 11:53 h
  • Zadnja izmjena 1. ožujka 2024.
  • Rok za dostavu 22. veljače 2024. - 08:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji