Arhiva jednostavne nabave

POSUDE ZA BIORAZGRADIVI OTPAD VOLUMENA 80 LITARA (200 KOM), VOLUMENA 240 LITARA (100 KOM) I VOLUMENA 360 LITARA (50 KOM) (07-UR-20)
  • Objavljeno 2. srpnja 2020. 08:24 h
  • Zadnja izmjena 17. srpnja 2020.
  • Rok za dostavu 15. srpnja 2020. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Izmjene dokumentacije

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji