Arhiva jednostavne nabave

POTROŠNI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE KOSILICA I PUHAČA LIŠĆA (13-UR-22)
  • Objavljeno 24. siječnja 2022. 12:32 h
  • Zadnja izmjena 2. veljače 2022.
  • Rok za dostavu 31. siječnja 2022. - 10:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji