Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA KONZALTINGA NA IZRADI IDEJNOG RJEŠENJA I IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE NA SANACIJI I ZATVARANJU ODLAGALIŠTA OTPADA „DIKLO“
  • Objavljeno 18. rujna 2015. 13:59 h
  • Zadnja izmjena 29. rujna 2015.
  • Rok za dostavu 1. listopada 2015. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Izmjene dokumentacije

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji