Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGA SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA RADNIH STROJEVA MARKE "LIEBHERR" (36-UU-20)
  • Objavljeno 28. siječnja 2020. 09:45 h
  • Zadnja izmjena 5. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 4. veljače 2020. - 14:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji