Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGA SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA MARKE „MERCEDES-BENZ“ (19-23-JN)
  • Objavljeno 12. srpnja 2023. 13:18 h
  • Zadnja izmjena 31. srpnja 2023.
  • Rok za dostavu 26. srpnja 2023. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji