Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE GENERALNOG SERVISA PRES KONTEJNERA ZAPREMNINE 10 M³ (2 KOM) I 20 M3 (2 KOM) (29-23-JN)
  • Objavljeno 23. veljače 2023. 14:01 h
  • Zadnja izmjena 20. ožujka 2023.
  • Rok za dostavu 9. ožujka 2023. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji