Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE OBVEZATNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA TE NA TRANSFER STANICAMA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA KOJE SE NALAZE NA OTOCIMA (55-UU-21)
  • Objavljeno 14. siječnja 2021. 09:40 h
  • Zadnja izmjena 1. veljače 2021.
  • Rok za dostavu 20. siječnja 2021. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji