Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE POPRAVKA NADOGRADNJE MARKE I TIPA "STUMMER MICRO S br.1112/05" NA VOZILU REG. OZNAKE ZD 410-EH (22-13-UU-20)
  • Objavljeno 9. studenog 2020. 14:15 h
  • Zadnja izmjena 17. studenog 2020.
  • Rok za dostavu 16. studenog 2020. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji