Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE POPRAVKA NADOGRADNJE NA VOZILU REG. OZNAKA ZD 559-HN (25-8-21-UU)
  • Objavljeno 3. studenog 2021. 14:25 h
  • Zadnja izmjena 16. studenog 2021.
  • Rok za dostavu 10. studenog 2021. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji