Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE SANACIJE LIMARIJE NA TERETNIM VOZILIMA MARKE I TIPA „MAN LK 18.224“ REG. OZNAKE ZD 704-CU I „MAN L 18.285“ REG. OZNAKE ZD 987-KV (22-12-20-JN)
  • Objavljeno 30. listopada 2020. 15:28 h
  • Zadnja izmjena 17. studenog 2020.
  • Rok za dostavu 13. studenog 2020. - 12:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji