Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE SERVISA, POPRAVKA, ISPORUKE I UGRADNJE ORIGINALNIH DIJELOVA ZA RADNI STROJ ZA SABIJANJE OTPADA "KOMPAKTOR" MARKE "BOMAG"(34-UU-21)
  • Objavljeno 5. veljače 2021. 07:48 h
  • Zadnja izmjena 12. veljače 2021.
  • Rok za dostavu 11. veljače 2021. - 11:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji