Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE USLUGE ZAMJENE HIDRAULIČKOG RAZVODNIKA NA RADNOM STROJU MARKE I TIPA "LIEBHERR PR 734L" (25-2-21-UU)
  • Objavljeno 23. ožujka 2021. 14:08 h
  • Zadnja izmjena 30. ožujka 2021.
  • Rok za dostavu 29. ožujka 2021. - 13:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji