Arhiva jednostavne nabave

PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA OBAVLJANJA SISTEMATSKIH KONTROLNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA (MEDICINA RADA) (73-UU-22)
  • Objavljeno 3. veljače 2022. 13:13 h
  • Zadnja izmjena 15. veljače 2022.
  • Rok za dostavu 10. veljače 2022. - 11:00 h

Dokumentacija za nadmetanje

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji